Billiga Apple iPhone 14 Pro Max erbjudanden och kontrakt | Virgin Mobile (2023)

Virgin Media Freestyle Trade Up Regler och villkor

Läs följande villkor noggrant. Du bör förstå att genom att lägga en beställning till Trade Up accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Det rekommenderas att du noterar ditt IMEI-nummer innan du handlar om det finns några potentiella problem med din beställning. Vänligen seFAQför hjälp med hur du hittar enhetens IMEI-nummer

1. Vad är Freestyle Trade Up?

1.1.Trade up är en tjänst som tillåter befintliga Virgin Media Freestyle-kunder ("du") att uppgradera till en ny telefon tidigt genom att använda värdet i en gammal telefon (en "Enhet") för att betala av ditt befintliga aktiva Freestyle-konsumentkreditavtal (ditt "Freestyle Loan") med Virgin Media Mobile Finance Limited som regleras av Consumer Credit Act 1974 ("Trade Up").

1.2.Du kan byta ut vilken giltig enhet som helst; det behöver inte vara den enhet som är kopplad till ditt befintliga freestylelån.

2. Vem tillhandahåller Trade Up?

2.1.Trade Up-tjänsterna drivs för och på uppdrag av Virgin Media Limited (företagsnummer 2591237) på 500 Brook Drive, Reading, RG2 6UU, ("Virgin Media") av Likewize UK Limited (företagsnummer 08401611) med sitt registrerade säte på Crewe Logistics Park, Jack Mills Way, Shavington, Crewe, CW2 5XF, England,, ("Likewize") (tillsammans "vi", "oss" eller "vår").

3. Behörighet

3.1.För att göra en Trade Up-order garanterar du:

(i)du är bosatt i Storbritannien;

(ii)att du är en befintlig Virgin Media-kund med ett aktivt Freestyle-lån hos Virgin Media Mobile Finance Limited;

(iii)du är ägaren till enheten eller har erhållit uttryckligt samtycke från den rättmätige ägaren att byta ut enheten;

(iv)Enheten är inte föremål för något tidigare överenskommet bytes- eller bytesarrangemang;

(v)Enheten köptes inte från Virgin Media inom 30 dagar före inköpsordern; och

(vi)Enheten är inte stulen eller listad hos oss eller en tredje part som stulen.

3.2.Som en del av kvalificeringsprocessen kommer vi att kontrollera enheten med CheckMEND, från leverantörerna av IMMOBILIZE som används av brittiska polisstyrkor för att spåra stulen och saknad egendom. Om enheten misslyckas med någon due diligence-kontroll kan vi meddela den relevanta polismyndigheten och vi kan skicka enheten och dina uppgifter till dem och offerten för enhet som definieras i avsnitt 4 nedan kommer inte att användas för att betala ditt freestylelån.

4. Placera din Trade Up-order

4.1.För att bestämma värdet på din enhet ska du när du gör din beställning tillhandahålla en sann och korrekt beskrivning av enheten, inklusive men inte begränsat till följande information:

(i)rätt märke/märke, modell och IMEI-nummer för den enhet du vill byta upp; och

(ii)skicket på enheten som du vill byta ut, vilket ska klassas som antingen: (a) en fungerande enhet, vilket innebär att alla funktioner på enheten är i gott skick och skick, det finns ingen fysisk skada på utsidan ( till knapparna eller skärmen) eller vattenskador, enheten kan ringa/ta emot samtal och SMS, dess batteri ingår och kan hålla laddningen och strömmen upp ("arbetsenhet"); &;eller (b) en icke-fungerande enhet, vilket betyder en enhet som inte är fullt fungerande (t.ex. inte startar, har en skadad skärm, fodral eller knappar eller har vattenskada) men som innehåller ett batteri, inte är krossad eller böjd; har inga saknade komponenter ("Icke-fungerande enhet").

Enhetens Trade Up-värde ("Device Quote") ska enbart bestämmas av Virgin Media, Likewize eller en tredje part baserat på enhetens modell.

Enhetsladdare och tillbehör får inte returneras med din enhet och har inget ekonomiskt värde. De ska inte utgöra en del av villkoret och kan inte användas för att slutföra Trade Up-processen. Sådana enhetsladdare och tillbehör kommer inte att returneras till dig; därför rekommenderar vi att du noggrant kontrollerar innehållet i ditt paket innan du returnerar det till oss.

4.2.När en Trade Up-order har placerats kommer Enhetspriset att vara giltigt i upp till 14 kalenderdagar för att du ska kunna slutföra din beställning. Om Enheten anländer efter 14 kalenderdagar från det datum då Trade Up-ordern gjordes, ska Enhetspriset uppdateras – se avsnitt 5.1(ii).

4.3.Du kommer att skickas ett gratis portopaket via Royal Mail efter att du har lagt din beställning; detta kommer normalt att anlända 2-3 arbetsdagar efter att din Trade Up-order har gjorts. Vi tar inte ansvar för förlorade, stulna, sena eller skadade portopaket som innehåller din enhet. Bevis på att skicka är inte är inte bevis på mottagande.

4.4.Om vi ​​inte tar emot din enhet efter 28 kalenderdagar kommer din Trade Up-order att annulleras. För att undvika tvivel är ditt nuvarande aktiva Freestyle-lån och alla nya Freestyle-lån separata och kommer att fortsätta att betalas som normalt och i linje med ditt nyligen meddelade betalningsplan.

4.5.Viktig information före handel:

(i)Genom att göra din beställning och skicka din enhet kommer du inte att kunna avbryta din beställning.

(ii)Ta bort alla SIM-kort och alla tillbehör, inklusive utan begränsning minneskort, innan du byter upp. Vi ska inte hållas ansvariga för några konsekvenser av att du inte tagit bort SIM-kortet eller tillbehören, inklusive eventuella avgifter som uppstod då. Du ska fortsätta att vara ansvarig för sådana avgifter; och

(iii)Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar och lagrar någon annanstans all data som lagras på telefonen vilket minneskort som helst, inklusive men inte begränsat till bilder, meddelanden och videor, på enheten som du vill behålla innan för att byta upp. Vi kommer inte att hållas ansvariga för skada, konfidentialitet, förlust eller radering av sådan data, inklusive personuppgifter, eller för några konsekvenser av att du inte tar bort dina data, inklusive användning eller avslöjande av sådan data.

5. Byt upp för att bidra till ditt freestylelån

5.1.När din beställning väl har tagits emot, kommer vi, efter vårt absoluta gottfinnande, avgöra om beskrivningen av Enheten när Trade Up-ordern görs är en korrekt och sann beskrivning av den mottagna Enheten:

(i)Om det fastställs att det är en sann och korrekt beskrivning, ska Enhetspriset användas för att delvis lösa ditt befintliga aktiva freestylelån.

(ii)Om det fastställs att det inte är en sann och korrekt beskrivning eller om Enheten tas emot efter 14 kalenderdagar från Trade Up-ordern och värdet därefter har ändrats, ska Enhetspriset ogiltigförklaras och en ny reviderad offert ("Reviderat värde" ”) kommer att erbjudas dig att dela upp/reglera ditt freestylelån. Du ska meddelas om ett sådant Reviderat Värde via e-post och du har 5 kalenderdagar på dig från utfärdandet av det Reviderade Värdet på dig att antingen acceptera eller avvisa det Reviderade Värdet. Om du inte accepterar eller avvisar det reviderade värdet, antar vi att du accepterar det reviderade värdet och detta kommer att användas för att delvis reglera/reglera ditt befintliga aktiva freestylelån. Om du avvisar det reviderade värdet kommer vi att returnera enheten gratis till dig. Du har 14 kalenderdagar på dig att säga upp ditt nya freestylelån efter att du accepterat eller avvisat det reviderade värdet.

5.2.För att undvika tvivel, kommer enhetspriset eller, om det accepteras, det reviderade värdet endast att bidra till ditt befintliga freestylelån. Eventuellt utestående belopp på ditt befintliga freestylelån förblir betalbart i enlighet med ditt nyligen aviserade betalningsschema tills det betalas av helt. Detta saldo kan betalas genom att kontakta Virgin Media och göra ett betal- eller kreditkortsbidrag.

5.3.Betalningar i förhållande till ditt befintliga Freestyle-lån kommer inte att tas upp till 30 kalenderdagar från det datum din Trade Up-order gjordes för att vi ska kunna behandla din beställning. Efter 30 kalenderdagar ska din betalning återupptas och ett reviderat betalningsschema kommer att skickas till dig via e-post.

5.4.Om enhetspriset eller det reviderade värdet är högre än saldot på ditt befintliga freestylelån, ska en kredit för skillnaden mellan enhetspriset eller det reviderade värdet och det utestående saldot på freestylelånet betalas in på bankkontot, som används för att betala dina befintliga Freestyle Loan månatliga betalningar, inom 10 arbetsdagar.

6. Sekretess och dataskydd

6.1.I tillämpliga fall kommer all data som samlas in under loppet av Trade Up-tjänsterna att behandlas och lagras helt i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Arrangören kommer att vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa att ingen data kommer att behandlas eller lagras utanför EES eller av tredje parts organisation, förutom administrationen av Trade Up-tjänsterna.

6.2.Genom att lägga en Trade Up-order hos oss kan Virgin Media och/eller Likewize använda din personliga information för att kontakta dig om specialerbjudanden om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig.

6.3.Eventuella personuppgifter kommer endast att användas i enlighet med Virgin Medias eller Likewizes integritetspolicy, som kan ses här: (i) Virgin Medias sekretesspolicy; och (ii) Likewizes sekretesspolicy .

Allmän

6.4.Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Om vi ​​gör ändringar i villkoren i detta avtal kommer vi att meddela och göra sådana reviderade villkor tillgängliga.

6.5.Äganderätten till enheten kommer endast att övergå till oss när vi har tagit emot enheten och när priset på enheten eller det reviderade värdet har accepterats och betalningen har skickats till dig.

6.6.Med förbehåll för 7.6 ska Likewize, Virgin Media, deras dotterbolag, direktörsanställda, agenter eller licensgivare, under inga omständigheter vara ansvariga eller ansvariga för direkta, indirekta, speciella eller följdskador, som på något sätt uppstår ur Trade Up Services, inklusive men inte begränsat till, (a) några tekniska svårigheter eller utrustningsfel (oavsett om det är under Virgin Media eller Likewizes kontroll eller ej); (b) varje stöld, obehörig åtkomst eller tredje parts inblandning; (c) någon del av Trade Up-ordern eller efter orderprocessen som är försenad, förlorad, ändrad skadad eller felriktad (oavsett om den har mottagits av Virgin Media eller Likewize) på grund av någon anledning utanför Virgin Medias eller Likewizes rimliga kontroll; (d) eventuell skatteskuld som uppstår i samband med Trade Up; eller (e) användning av Trade Up-tjänsterna.

6.7.Genom att göra din Trade Up-order samtycker du till, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar, och förutom vad som anges häri, att frigöra och hålla Virgin Media och Likewize ofarliga från allt ansvar för alla skador, förluster eller skador av något slag som uppstår. från deltagande i eller i samband med Trade Up inklusive utan begränsning, acceptans, kvittoanvändning och/eller missbruk av Trade Up-tjänsterna.

6.8.Virgin Media och Likewize förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla Trade Up-order där det finns misstänkt bedräglig användning av Trade Up-tjänsterna.

6.9.Ingenting i dessa villkor som hans avtal ska begränsa eller utesluta Likewizes eller Virgin Medias ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet och något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av engelsk lag.

6.10.Vi är inte ansvariga eller ansvariga för underlåtenhet att utföra Trade Up-tjänsterna, om Trade Up-tjänsterna på något sätt inte kan utföras som rimligen förväntat på grund av några skäl som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till försummelsen av någon tredje parts leverantör och/eller vår efterlevnad av tillämplig lag eller förordning.

6.11.Detta avtal och alla tvister eller anspråk som uppstår i samband med detsamma ska regleras och tolkas i enlighet med engelsk lag och är föremål för den exklusiva jurisdiktionen av Englands domstolar.

FAQs

What is the major problem with iPhone 14 Pro Max? ›

These include sluggish keyboard response, camera freezes, user interface glitches (some truly bizarre) and more. The report links to numerous Reddit, forum and social media complaints.

What is the maximum capacity of iPhone 14? ›

Apple iPhone 14 series battery sizes
iPhone 14 seriesBatteryBattery
iPhone 143,279mAh3,227mAh
iPhone 14 Plus4,325mAh2,406mAh
iPhone 14 Pro3,200mAh3,095mAh
iPhone 14 Pro Max4,323mAh4,352mAh

What is difference between iPhone 14 Pro and Pro Max? ›

Apple iPhone 14 Pro Max vs iPhone 14 Pro in a nutshell: 6.7-inch 120Hz OLED display (iPhone 14 Pro Max) vs 6.1-inch 120Hz OLED display(iPhone 14 Pro) Larger battery that lasts longer (iPhone 14 Pro Max) More compact and lightweight design (iPhone 14 Pro)

What is the battery capacity of iPhone 14 Pro Max? ›

Battery capacity: 4323 mAh.

Is there a problem with the iPhone 14 Pro Max battery? ›

According to many users, the iPhone 14 Pro and Pro Max's battery health is specifically an issue compared to previous models. The tweet above is one example of a user who upgrades every year and noticed that the battery health of the 14 is around 6 per cent less than it usually is in June.

Is iPhone 14 Pro Max waterproof? ›

The new iPhone 14 can withstand about 19 feet for up to 30 minutes underwater which means in the event that you do drop your phone in the water, you can jump in and save it. However, be careful around sand and the ocean as the salt water's corrosive nature can cause more damage than you bargained for.

Is iPhone 14 Pro Max 128GB enough? ›

If you use iCloud to store videos and photos, a phone with 128 GB of storage space is perfectly adequate.

Is 256GB enough for iPhone 14 Pro Max? ›

256GB: enough for the average user

You can download the latest apps and games without having to worry about how much space you have left. You have plenty of storage space for photos, videos, and music. You don't necessarily have to use iCloud. You also like taking photos in portrait mode recording 4K videos.

How many photos can 128GB hold iPhone 14 Pro? ›

128GB. The iPhone 14 Pro Max 128GB should hold at least 22,600 JPG photos when stored at standard resolution and compression.

Should I change to iPhone 14 Pro Max? ›

If you're using an iPhone 11, we recommend upgrading to an iPhone 14 (or even an iPhone 13). In the last three or so years, Apple has made enough changes to features including battery life, performance, screen quality, cameras and durability to merit buying a new iPhone.

Which iPhone has the best quality camera? ›

The iPhone 14 Pro and 14 Pro Max are the clear winners for the best iPhone camera award. If you want the best viewing experience, then go for the Max. If you like a smaller phone, the iPhone 14 Pro is for you.

Which iPhone has longest battery life? ›

The iPhone 14 Pro Max has the longest battery life of any iPhone, according to a recent study by PhoneArena. The study found that the iPhone 14 Pro Max can last up to 28 hours on a single charge, while the iPhone 14 Pro can last up to 22 hours and the iPhone 14 can last up to 19 hours.

Should I charge my iPhone 14 Pro Max every night? ›

The Best Practice, however, is to charge the phone overnight, every night. As it stops automatically at 100% you can't overcharge it doing this.

Is iPhone 14 Pro Max fast charging? ›

Included in the box is a USB‑C to Lightning Cable that supports fast charging and is compatible with USB‑C power adapters and computer ports.

Why is iPhone 14 Pro Max battery draining so fast? ›

Like the iPhone 13 series, the iPhone 14 series supports 5G connectivity and it could drain your battery much faster than LTE. If you don't need to use 5G or you don't need to use it all the time, head into your iPhone 14's settings. There are a few 5G settings you'll want to commit to your memory bank.

How many years does iPhone Pro Max battery last? ›

This 6.7-inch Apple flagship comes with a battery size of 4,323mAh, a 29mAh reduction from what its immediate predecessor offers. According to Apple, this phone lasts up to 75 hours if all a person does with it is play music.

How much is iPhone 14 Pro Max? ›

Buy iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max from $999 - Apple.

Why is my iPhone 14 Pro Max not charging to 100? ›

Your iOS device might have a dirty or damaged charging port. Your charging accessory is defective, damaged, or isn't Apple-certified. Your USB charger isn't designed to charge devices.

Can I shoot underwater with iPhone 14 Pro Max? ›

The iPhone 14 Pro Max is NOT designed to be used underwater.

Can iPhone 14 Pro Max take pictures underwater? ›

The answer is a resounding yes! The iPhone 14 has been designed with a special waterproof rating, which means that it is more than capable of taking photos underwater. It is also equipped with a range of features that make it well-suited for taking photos in a variety of conditions, including underwater.

Should I buy 128GB or 256GB phone? ›

256GB might seem like a lot of storage for a smartphone at first, but if you either hoard media files, play resource-intensive games, or create video or image content online, this option gives you more freedom than 128GB.

Should i buy iPhone 14 Pro 128 or 256? ›

The storage options for both the models are identical — 128GB, 256GB and 512GB. In this day and age when most apps and games occupy a lot of storage, it's possible that the 128GB storage could get filled up quite fast — especially if you don't subscribe to Apple's iCloud+ subscription.

Is iPhone 14 Pro Max size too big? ›

There is no prize in guessing that the iPhone 14 Pro Max's size can be a deal breaker for many. While the phone ships with a massive display and a massive battery, it could be too big if you have smaller hands. The iPhone 14 Pro measures 6.1 inches, while the iPhone 14 Pro Max is taller at 6.7 inches.

Is 512GB better than 256GB iPhone? ›

256 GB will be more useful if you take many photos, some videos, or if you want to be able to download a movie from time to time. 512 GB will be ideal for professional and personal use to store a maximum of files, photos, videos, etc.

What size is iPhone 14 Pro Max should I buy? ›

The iPhone 14 Pro Max display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 6.69 inches diagonally (actual viewable area is less).

How much memory RAM does the iPhone 14 Pro Max have? ›

6GB RAM

How long does iPhone 14 Pro Max 128GB battery last? ›

Does the iPhone 14 have better battery life?
PhoneVideo PlaybackAudio Playback
iPhone 14Up to 20 hoursUp to 80 hours
iPhone 14 PlusUp to 26 hoursUp to 100 hours
iPhone 14 ProUp to 23 hoursUp to 75 hours
iPhone 14 Pro MaxUp to 29 hoursUp to 75 hours
4 more rows
May 31, 2023

How many photos can an iPhone 14 Pro Max hold? ›

The iPhone 14 256GB should hold at least 48,200 JPG photos when stored at standard resolution and compression. The iPhone 14 256GB should hold at least 1,205 minutes of 1080p HD video at 30 frames per second. If you prefer to film at 4K, you can expect at least 482 minutes of UHD video at 30 frames per second.

Is iPhone 14 Pro 128GB worth it? ›

There are always features that end up being hyped by Apple, but end up underwhelming as you use the device. Some things are nice but the always-on display, the Dynamic Island, and the updated cameras have left a significant impression on us. Three months later, iPhone 14 Pro is still worth the purchase.

Why is the iPhone 14 Pro Max better than the iPhone 13? ›

6GB of memory, Crash Detection and Emergency SOS via satellite, three features that also come to the iPhone 14 Pro and ‌iPhone 14 Pro‌ Max, are more significant upgrades for the safety-conscious, as well as the enhanced camera hardware.

Should I upgrade to iPhone 14 Pro Max from 13? ›

Overall, the ‌iPhone 14 Pro‌ is a fairly significant upgrade over the ‌iPhone 13‌ Pro, introducing meaningful features like the ‌Dynamic Island‌ and the always-on display that provide new ways to interact with the device.

Is iPhone 15 coming out? ›

Apple is getting ready to introduce the iPhone 15 series and three months ahead of the official debut in September 2023, we already have plenty of leaks and rumors that have revealed a lot about the new iPhones. The iPhone 15 series will arrive in four models, just like the iPhone 14 series before it.

How do I choose an iPhone camera? ›

Swipe left or right on the camera screen to switch to a different mode. You can choose from photo, video, time-lapse, slo-mo, square, Portrait, Cinematic, and pano modes. You can also take a photo while you record a video or use QuickTake to record videos when you're in Photo mode.

Is the new iPhone camera better? ›

Despite having a slightly narrower aperture, the iPhone 14 Pro's ultra-wide-angle lens still produces excellent night-time images, which do have a slightly better appearance – probably due to the better computational photography element.

Which iPhone has 4000mAh battery? ›

Compatible Models: for iPhone 11 (Model A2111 A2221 A2223) Battery Capacity: 4000mAh Upgraded. Battery Voltage: 3.83V. Watt-Hour: 14.31Wh.

Can a iPhone last 10 years? ›

On average, Apple supports each iPhone model for around six or more years. Earlier models, such as the 5/5C, only support up to iOS 10, while iPhone 6/6 Plus goes up to iOS 12. The iPhone 6S/6S Plus and later versions go up to the most recent version of iOS 15.

Can iPhone last 20 years? ›

You can expect somewhere between five and seven years of major iOS updates, plus potential security patches beyond that. Your battery will decrease in performance over time, but as long as you have enough storage and keep your device from physical damage, it should last you a good amount of time.

How often should I charge my new iPhone 14 Pro Max? ›

Shomes recommends charging your iPhone as it needs it. If you go to sleep and it has a 40 or 50 percent charge, leave it. Then charge it some time during the next day when it gets into the red. That way, the battery won't be stressed, and its health will last way longer than it will when overnight charging.

How long should I charge my new iPhone 14 Pro Max? ›

Based on ChargerLAB's tests, it takes two hours and eighteen minutes (2hr18min) to charge the new iPhone 14 Pro Max from zero to 100% with MagSafe. Compared to its immediate predecessor, that time represents a gain of 8 minutes and a better charging time than the former.

Does iPhone 14 Pro Max always on display drain battery? ›

According to the video, iPhone 14 Pro's battery will drain around 0.8 percent per hour if the wallpaper is enabled for the always-on display. While, if disabled, the battery drained 0.6 percent percent per hour.

What is special about iPhone 14 Pro Max? ›

The iPhone 14 Pro and Pro Max feature a new Super Retina XDR display with updated ProMotion technology that allows for an Always-On display, a first for an iPhone. The Always-On display is made possible through a new 1Hz to 120Hz refresh rate along with improved power efficient technologies.

Which charger is best for iPhone 14 Pro Max? ›

Best iPhone 14 series chargers, cables, and other accessories in...
  • Source: Anker. Anker Nano 3 30W GaN Charger. ...
  • Spigen 40W ArcStation Pro Dual USB-C charger. 2-in-1 charger. ...
  • Apple 30W USB-C Power Adapter. Official charger. ...
  • Belkin MagSafe Wireless Charger. With kickstand. ...
  • Belkin MagSafe 3-in-1 Wireless Charger. ...
  • See More.
Apr 28, 2023

Can I use my old charger for iPhone 14? ›

Can you charge an iPhone 14 with an old charger? Yes, you can charge your iPhone 14 model with your old charger provided you already have a previously used iPhone or iPad with a lightning cable.

Why does my iPhone 14 Pro Max stop charging at 80%? ›

If your device stopped charging at 80 percent

To extend the lifespan of your battery, if the battery gets too warm, software might limit charging above 80 percent. Your iPhone will charge again when the temperature drops. Try moving your iPhone and charger to a cooler location.

How do I take care of my iPhone 14 Pro Max battery? ›

There are two simple ways you can preserve battery life — no matter how you use your device: adjust your screen brightness and use Wi‑Fi. Dim the screen or turn on Auto-Brightness to extend battery life. To dim, open Control Center and drag the Brightness slider to the bottom.

Is it bad to overcharge iPhone 14 Pro Max? ›

No harms nor overcharging problems to your device and its battery. Lithium ion batteries can expand as they age. It's not unexpected behavior. You should make sure that, when the battery's maximum capacity drops below 80%, you have it replaced.

Are there any bugs in iPhone 14 Pro Max? ›

iPhone 14 pro and iPhone 14 Pro Max models released by tech giant Apple last year have been plagued with several bugs. . Now, the company has identified another issue with the smartphone that has been hampering the experience of the users.

Does the iPhone 14 Pro Max overheat easily? ›

However, several iPhone 14 and 14 Pro users have complained that even with minimal use, their devices are overheating or getting warm (1,2,3,4,5,6,7).

What is so new about the iPhone 14 Pro Max? ›

The most noticeable difference between the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max is their screen sizes. This results in the iPhone 14 Pro Max having a larger 6.7-inch screen and a 4,323 mAh battery—the latter being an exact match compared to the iPhone 14 Plus.

Why is Apple not selling iPhone 14 Pro Max? ›

Due to production issues at Apple supplier factories in China, the iPhone 14 Pro and ‌iPhone 14 Pro‌ Max are backordered and basically out of stock at every store.

Is iPhone 14 Pro Max uncomfortable to hold? ›

If I sit down with the phone in my front pocket, the top half pops out and jabs me in my waist. And any kind of one-handed use is guaranteed to be awkward. It's not impossible, but it always requires advanced hand gymnastics that are uncomfortable and put the iPhone 14 Pro Max in danger of being dropped.

Does iPhone 14 Pro Max have cooling system? ›

Not only has this year's Pro Max gained a larger rear-facing camera setup, but it has also gained a superior cooling system, among other things.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 01/01/2024

Views: 6386

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.